ข้อมูลโรงเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
81
63
144
6
อบ.2
56
57
113
6
รวม อบ.
137
120
257
12
ป.1
149
129
278
7
ป.2
149
122
271
7
ป.3
154
152
306
8
ป.4
177
128
305
8
ป.5
179
164
343
8
ป.6
170
184
354
8
รวมประถม
978
879
1,857
46
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,115
999
2,114
58